מזהמים מסוג חדש נמצאו במי תהום בישראל

© סופק על ידי הארץ שריפה בבתי הזיקוק בחיפה, ב-2016. בשני אתרי בתי הזיקוק מאוחסנים כמויות גדולות של קצף כיבוי צילום: רמי שלוש מזהמים מסוג חדש נמצאו בריכוזים גבוהים בכמה מוקדי מי תהום, כך עולה מסקר שערכו רשות המים ...